Infra-Vast advies

Gebiedsontwikkeling4Infra-Vast advies bv is een adviesbureau welke de kennis van zowel Infrastructuur als die van Vastgoed bij elkaar brengt. Daar waar de planontwikkeling bij Vastgoed vorm krijgt, is de kennis van Infrastructuur onontbeerlijk.

Met een zeer ruime ervaring op het gebied van Infrastructuur, Bouw- en Woonrijpmaken, Bodemsanering en samenwerken met Vastgoedpartijen kan wel gezegd worden dat Infra-Vast advies bv gesteld staat om de juiste adviezen op de juiste momenten te geven.

Deze rol kan zowel aan de private als aan de particuliere opdrachtgeverskant worden vervuld.


Gebiedsontwikkeling

Infrastructuur

Projectmanagement

Kostendeskundige

Opleidingen

gebiedsontwikkeling01 infrastructuur01 projectmanagement01 kostendeskundige1 opleidingen01